Συστήματα ασφαλείας

Διαθέτουμε gps tracking σε όλα τα οχήματα του στόλου μας για την πλήρη ιχνηλασιμότητα τους και ιστορικό.

Ακόμη όλοι οι οδηγοί διαθέτουν button alert σε περίπτωση κινδύνου και άμεση επέμβασης.

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος