Δείτε όλες τις

Υπηρεσίες Logistics

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | WAREHOUSING

Αποθήκευση και διαχείριση πάσης φύσεως εμπορευμάτων σε στεγασμένους χώρους και με πλήρη ασφάλεια μέσω εταιρείας security με 24/7/365 κλειστό κύκλωμα καμερών.

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ | ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

Εκφόρτωση: Container/φορτηγά με χύμα/παλετοποιημένο φορτίο, διάφορα οχήματα, καθώς διαθέτουμε ειδική ράμπα φορτοεκφόρτωσης οχημάτων.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

Στις συνθήκες του έντονου ανταγωνισμού της τρέχουσας δεκαετίας, ένα καλά οργανωμένο δίκτυο διανομής αποτελεί μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Προετοιμασία παραγγελιών

Συλλογή & διαχείριση με τον ταχύτερο τρόπο, από το μικρότερο τεμάχιο έως παλέτα, με χρήση ασύρματων τερματικών RF και scan των Barcode των εμπορευμάτων. Έτσι δίχως λάθη φτάνουμε στο 100% της ακρίβειας των αποθεμάτων.

Τεχνολογικός εξοπλισμός

• WMS-Σύστημα διαχείρισης αποθήκης
• TMS-Σύστημαδιαχείρισης μεταφορών
• RF Scanners & Εκτυπωτές ετικετών barcode
• EDI
• Online Reporting

Ετικετοκόλληση

Το εμπόρευμα κωδικοποιείται από το πληροφοριακό μας σύστημα και έπειτα εκτυπώνεται και τοποθετείται ειδική μοναδιαία ετικέτα BARCODE, ώστε να είναι πιο εύκολη η εύρεση και η διαχείριση του μέσω των RF Scanners.

Online report

Η δυνατότητα πληροφόρησης για τις καταστάσεις εισαγωγών, αποστολών, παραδόσεων όπως και για το απόθεμα σε πραγματικό χρόνο γίνεται μέσω του Online συστήματος που διαθέτουμε.

Διαχείριση επιστροφών

Αποθήκευση και διαχείριση πάσης φύσεως εμπορευμάτων σε στεγασμένους χώρους και με πλήρη ασφάλεια μέσω εταιρείας security με 24/7/365 κλειστό κύκλωμα καμερών.

Συστήματα ασφαλείας

Μόνιμο προσωπικό φύλαξης των εγκαταστάσεων 24/7/365. Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος