Δείτε όλες τις

Υπηρεσίες Μεταφορών

Εθνικές μεταφορές FTL/LTL

Καθημερινές αποστολές ολόκληρων ή groupage φορτίων προς: Αθήνα, Ν. Ελλάδα,Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Ελασσόνα, Φάρσαλα, Αλμυρό

Αστικές διανομές

Παραδόσεις B2B αλλά και B2C εντός αστικών κέντρων με δυνατότητα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (συναρμολόγηση επίπλων, αντικ/λές, αποκομιδή απορριμμάτων)

Crossdocking (Εκφόρτωση-Ταξινόμηση-Διανομή)

Η διαδικασία crossdocking αφορά την εκφόρτωση εμπορευμάτων, την ταξινόμησή τους και έπειτα την φόρτωση και τη διανομή στους πελάτες.

Τεχνολογικός εξοπλισμός

Μέσω του παραμετροποιημένου software μας έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες Track & Trace, proof of delivery αλλά και Live παρακολούθησης των αποστολών.

Συστήματα ασφαλείας

Μόνιμα συνδεδεμένο σύστημα παρακολούθησης του στόλου μας αλλά και σύνδεση με το κέντρο λήψης σημάτων της σε περίπτωση άμεσης επέμβασης .

Μετεγκαταστάσεις Εταιρειών

Συσκευασία αρχείων, επίπλων και άλλων παγίων.

Αποσύνδεση & σύνδεση δικτύων, υπολογιστών, air condition.

Μεταφορά μέσο φορτηγών για ταχύτερη μετεγκατάσταση.

Ζήτηση Προσφοράς Μεταφοράς