Διαχείριση επιστροφών & παγίων

Διαδικασίες επεξεργασίας που γίνονται στο επιστρεφόμενο προϊόν/πάγιο από τον πελάτη ώστε ολόκληρο ή τμήμα του να επαναχρησιμοποιηθεί.

Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία:

Μεγιστοποιεί τα ποσοστά κερδοφορίας της

Μειώνει τα έξοδά της

Γίνεται φιλική προς το περιβάλλον

ΣΥΛΛΟΓΗ→ΔΙΑΛΟΓΗ→ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ→ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΓΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ→ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ→ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος