Ετικετοκόλληση & Συσκευασία LABELING & PACKAGING

Κατά την φορτοεκφόρτωση υπάρχει η δυνατότητα συσκευασίας χύμα φορτίου, είτε παλετοποίησής του και μετέπειτα τοποθέτησής στα ειδικά αντισεισμικά ράφια παλετοθέσεων .

Το εμπόρευμα κωδικοποιείται από το πληροφοριακό μας σύστημα και έπειτα εκτυπώνεται και τοποθετείτε ειδική μοναδιαία ετικέτα BARCODE ώστε να είναι πιο εύκολη η εύρεση και η διαχείριση του μέσω των RF Scanners.

Κατά τις αποστολές, τα εμππορεύματα συσκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διανεμηθούν ασφαλή και οικονομικά.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος