Φορτοεκφορτώσεις (Handling)

Το πολύπειρο προσωπικό της εταιρείας μας κατέχει όλη την τεχνογνωσία για την εκφόρτωση όλων των τύπων φορτίων:(χύμα/παλετοποιημένων).

Έπειτα διεξάγεται μακροσκοπικός ελέγχος και καταμέτρηση των εμπορευμάτων (ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος) σε σύγκριση με την παραγγελία με το παραστατικό/packing list που τα συνοδεύει.

Σε περιπτώσεις που υπάρχει ιδιαιτερότητα εμπορευμάτων π.χ. σειριακός αριθμός, Lot, ημ. λήξης καταγράφονται ώστε να υπάρχει πλήρη;ς ιχνηλασιμότητα.

Δυνατότητα εκφόρτωσης:

  • Container/φορτηγών με χύμα/παλετοποιημένο φορτίου
  • Αυτοκινήτων/Μηχανών/Μηχανημάτων/Τρακτερ καθώς διαθέτουμε ειδική ράμπα  φορτοεκφόρτωσης οχημάτων

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος