Αποθήκευση

Ο όμιλος Xanthisbros μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας για αποθήκευση και διαχείριση πάσης φύσεως εμπορευμάτων σε στεγασμένους χώρους και με πλήρη ασφάλεια μέσω εταιρείας security με 24/7/365 κλειστό κύκλωμα καμερών.
Τα εμπορεύματα τοποθετούνται σε ειδικά ράφια κωδικοποιημένων παλετοθέσεων τύπου back2back.

Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης παντός τύπου εμπορευμάτων ανεξαρτήτου βάρους. Το κάθε φορτίο διαχειρίζεται ανάλογα και με τις ειδικές προδιαγραφές του (ευπαθή, κλάσεις επικινδυνότητας, ημερομηνίες λήξης).

Τα αποθέματα της αποθήκης κωδικοποιούνται μέσα από το παραμετροποιημένο πληροφοριακό μας σύστημα WMS.
Δυνατότητα διαδικασιών αναπλήρωσης αποθεμάτων (FIFO,LIFO,FEFO,LEFO,LOT) ανάλογα με προδιαγραφές εμπορεύματος π.χ. ημερομηνία λήξης, συσκευασίες κλπ σε συνεργασία με το πληροφοριακό σύστημα τη λειτουργία της άμεσης ειδοποίησης.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος