Τεχνολογικός Εξοπλισμός

WMS-Σύστημα διαχείρισης αποθήκης

Μέσα από το παραμετροποιημένο (ανάλογα με τις ανάγκες) σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS), διεκπεραιώνονται με τον βέλτιστο τρόπο οι καθημερινές διαδικασίες και έχουμε πλήρη έλεγχο τόσο των αποθεμάτων όσο και της κατάστασης/παραγγελία.

RF Scanners & Εκτυπωτές ετικετών barcode

Με τη χρήση των RF scanners αυτοματοποιούντε οι εργασίες της συλλογής και διαχείρισης των εμπορευμάτων και μηδενίζεται η πιθανότητα λάθους. Επιπλέον κατά τις αποστολές όλα τα εμπορεύματα έχουν ετικέτες με τα πλήρη στοιχεία της αποστολής τους.

EDI

Μέσα από το τμήμα μηχανογράφισης έχουμε πετύχει να διευκολύνουμε τις διαδικασίες ανταλλαγής αρχείων με τους αποθέτες μέσα από ένα σύστημα ASCII Manager όπου γεφυρώνουμε το πρόγραμμα του εκάστοτε συνεργάτη με το δικό μας αλλά και αυτόματης εισαγωγής των δελτίων αποστολής και εισαγωγής στο ERP του αποθέτη.

Online Reporting

Δίνουμε τη δυνατότητα της online ενημέρωσης (Απόθεμα, δελτία αποστολής/εισαγωγής, Proof of Delivery, κατάσταση παραγγελιών αλλά και κινήσεις ανά είδος και lot/serial number) μέσα από τη διαδικτυακή πύλη Portal στις καρτέλες της ιστοσελίδας μας.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος